"Awareness to unity"

MICROSOFT

De implementatie van Office 365 binnen defensie heeft ervoor gezorgd dat iedere unit zijn eigen manier van werken heeft gecreëerd met als gevolg dat ICT niet de gewenste service kon bieden.

De uitdaging: de weerstand tegen een integrale aanpak ombuigen naar commitment op managementniveau voor één interface defensie-breed.

Resultaat: in samenwerking met Microsoft hebben we stakeholders gemanaged en zijn we gestart met een awareness-campagne

– integrale awareness-campagne

– Schaalbaar digitaal communicatiemodel om de uitrol te versnellen